Định cư đầu tư Mỹ

 • Chương trinh E-B5
  Chương trình EB-5 (viết tắt của Employment Base Fifth) là chương trình xin thẻ Xanh an toàn và nhanh nhất dành cho người nước ngoài đến Mỹ theo hình thức đầu tư
 • Điều kiện & quy trình thường trú nhân cho chương trình EB-5
  Sau 2 năm luật sư Sunshine sẽ đại diện nhà đầu tư nộp đơn I-829 xoá bỏ điều kiện của thẻ xanh để xin thẻ xanh vĩnh viễn. Sau 5 năm nhà đầu tư có thẻ xanh sẽ được nhập tịch Mỹ.
 • Danh sách dự án EB-5
  Mỗi năm, Chính phủ Mỹ cấp 10.000 visa theo diện EB-5, trong đó có 3.000 visa theo diện đầu tư uỷ thác thông qua Regional Centers (vốn đầu tư 500.000 USD/suất) và số còn lại dành cho đầu tư mở doanh nghiệp (1.000.000 USD/suất) vào Mỹ.
 • Những điều cần biết khi tham gia chương trình EB-5
  Mặc dù EB-5 là chương trình đầu tư có rủi ro, và Bộ Di trú khuyến cáo rằng nên hết sức cẩn thận với những dự án có cam kết thành công hoặc hoàn tiền đầu tư. Nhà đầu tư vẫn có thể đánh giá tính khả thi và mức độ rủi ro của dự án thông qua một số khía cạnh như:
 • Biểu phí tư vấn định cư Mỹ