Công ty Ship-Cyprus

Private Limited Company (IBC) – Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân được đăng ký tại Syprus, Công ty đăng ký tại Syprus không được gọi là công ty offshore nó được gọi là công ty Onshore ( thuế thấp). Thuế áp dụng cho công ty cư trú từ 12% đến 14.5%. Cho các công ty không cư trú miễn thuế hoàn toàn khỏi thuế thu nhập. Để có chức năng công ty không cư trú cần có ban giám đốc có đa số là người nước ngoài và đủ các điều kiện sau :

Công ty Ship – công cụ rất quan trọng cho việc điều chuyển luồng tiền thu từ cổ tức, % tín dụng, phí nhượng quyền.

Chính sách thuế

Sau cải cách về thuế có hiệu lực từ 1/1/2003 thuế TNDN tính là 10% cho tất cả công ty Ship
Nếu công ty đăng ký tại Ship, nhưng không cư trú thì được miễn thuế TNDN hoàn toàn.

Công ty cư trú tại Ship được tính là công ty mà quản lý, kiểm soát nằm trên lãnh thổ Ship. Tương xứng không cư trú được tính là công ty khoông có quản lý trong địa bàn Ship.

Có thể thành lập công ty tại Ship với sử dụng giám đốc, cổ đông tượng trưng - người địa phương với văn phòng của họ tại Ship để nhân danh phận công ty cư trú.

Ưu điểm nhất của công ty cư trú tại Ship là khả năng áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

Công ty cư trú tại Ship được miễn thuế từ nguồn thu nhập từ % tín dụng, cổ tức,phí nhượng quyền từ nước ngoài. Công ty Việt Nam phải trả thuế từ % thu được từ tín dụng, theo hiêp định tránh đánh thuế 2 lần công ty Ship trả % tín dụng cho công ty cho vay nước ngoài (Công ty offshore) không phải chịu thuế

Báo cáo thuế

Chứa thông tin về tình hình tài chính của công ty, phải nộp 12 tháng 1 lần. Báo cáo cuối năm phải có xác nhận của kiểm toán. Trong báo cáo phải đưa vào tất cả thông tin thay đổi thành phần giám đốc, cổ đông. Không nộp đúng thời hạn phải chịu mức phạt đáng kể.

Bộ giấy tờ công ty sau khi đăng ký

• Đăng ký kinh doanh, có công chứng

• Điều lệ, có công chứng

• Bổ nhiệm giám đốc, có công chứng

• Giấy xác nhận địa chỉ pháp lý, có công chứng

• Giấy chứng nhận địa chỉ pháp lý

• Giấy chứng nhận cổ đông

• Giấy uỷ quyền tổng, chuyên biệt (Dành mở tài khoản tại ngân hàng)

• Giấy chứng nhận cổ phần của cổ đông tượng trưng

• Thông báo chuyển nhượng cổ phần

• Con dấu

 Biểu phí tham khảo thành lập công ty