Thông tin công ty Hong Kong

Private Limited by shares Company ( PLC) - Công ty trách nhiệm hữu hạn. Nếu công ty Hong Kong hoạt động kinh doanh ngoài lãnh thổ Hong Kong, công ty đó được miễn thuế hoàn toàn, nếu công ty hoạt động kinh doanh tại Hong Kong thì thuế thu nhập doanh nghiệp là 16%. Xác định công ty Hong Kong là offshore hay là không offshore trên thực tế là không thể. Ở Hong Kong danh sách lưu ký cổ đông và giám đốc được giữ  kín. Thông tin chỉ được cung cấp khi có quyết định của tòa án. Khi sử dụng giám đốc tượng trưng và cổ đông tượng trưng chủ sở hữu thật của công ty trên thực tế là không xác định được. Hong Kong từ ngày 30/6/1997 sát nhập vào Trung Quốc và cũng từ đó tránh được mọi áp lực kiểm soát của EU và Mỹ

Chính sách thuế tại Hong Kong 

- Thuế cho hoạt động kinh doanh ngoài lãnh thổ Hong Kong   - 0 %

- Thuế từ doanh thu thụ động (Ví dụ chuyển phí nhượng quyền sang công ty con offshore) không vượt quá 1,6% phụ thuộc từng trường hợp.
 
- Thuế trên quỹ lương   - 15% , nhưng có thể khác
 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp trong lãnh thổ Hong Kong -16%. Có thể xuất hiện các loại thuế khác (Tất nhiên chỉ dành cho hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ Hong Kong): Môn bài khi chuyển quyền bất động sản (2,75%) và khi chuyển quyền cổ phiếu (0.3%) vv…

Thêm vào những khiếm khuyết của công ty tại Hong Kong còn có là chỉ có 1 hiệp định duy nhất tránh đánh thuế 2 lần ký với Bỉ.

Cấu trúc công ty.

Để đăng ký công ty tại Hong Kong cần có trụ sở đăng ký trên địa bàn Hong Kong và thư ký địa phương (Có thể là pháp nhân hay cá nhân). Công ty có thể 1 giám đốc và có thể là cá nhân hoặc pháp nhân cư trú hoặc không cư trú. Tên công ty bắt buộc có đuôi Limited hoặc LTD

Báo cáo thuế

- Annual Return: Chứa thông tin về địa chỉ công ty, đối tác và bộ phận quản lý công ty .

- Financial Accounts: Chứa thông tin về hoạt đông kinh doanh, tài chính của công ty và được chuyển cho cơ quan thuế. Báo cáo phải được công chứng. Nếu công ty không hoạt động kinh doanh tích cực có thể bị liệt vào loại  “Báo cáo thuế ngủ” – Dormant Account .
 
Bộ giấy tờ công ty PLC sau khi đăng ký
 
• Đăng ký kinh doanh
• Điều lệ công ty, Điều lệ được công chứng
• Biên bản họp ban giám đốc lần 1
• Giấy uỷ quyền tổng và giấy uỷ quyền chuyên biệt ( dành cho mở tài khoản tại ngân hàng)
• Giấy uỷ quyền tổng - Được công chứng
• Giấy chứng nhận cổ phần cho cồ đông tượng trưng
• Thông báo chuyển quyền cổ phần.
• Con dấu