Thông tin công ty Panama

Limited Panamian Corporation (LPC) - Công ty trách nhiệm hữu hạn.Panama là trung tâm offshore hơn 75 năm qua. Công ty Panama thuận tiện cho thương mại quốc tế và  nắm giữ cổ phần lúc sát nhập công ty. Lợi nhuận thu được từ  nước ngoài không bị đánh thuế và lệ phí.. Cho phép phát hành cổ phiếu xuất trình (vô danh). Số lượng giám đốc tối thiểu: 3 người. Không bắt buộc nộp báo cáo thuế hàng năm. Tên gọi công ty phải có đuôi “Corporation”, “Corp.”, “Incorporated”, “Inc”.

Cấu trúc công ty Thể hiện trên sơ đồ sau: 
 
Trên đó giám đốc tượng trưng – Cá nhân công dân Ship, Úc, Israel… Để bảo vệ quyền lợi  người chủ sở hữu thật khỏi các khả năng xấu từ các giám đốc tượng trưng có thư  từ chối quyền quản lý công ty  của giám đốc tượng trưng với ngày mở.

Báo cáo thuế
 
Công ty Panama bắt buộc hàng năm đóng một khoản lệ phí vào thời điểm từ 1.01 đến 31.12 và phải thông báo mọi thay đổi thành phần cổ đông và ban giám đốc.