Lý do lựa chọn công ty Offshore & Onshore

Công ty offshore và công ty Onshore là công ty được đăng ký thành lập ở một địa chỉ ngoài biên giới quốc gia mà nó đang hoạt động, thường ở những trung tâm kinh tế offshore hay Onshore (tax havens) trên thế giới. Có cả hàng trăm vùng lãnh thổ, quốc gia là nơi ẩn thuế, ở châu Âu như Thụy Sĩ, Jersey, Isle of Man; ở châu Mỹ như Bahamas, Bermuda, Belize, quần đảo Cayman, Panama, quần đảo Virgin, Delaware (Hoa Kỳ)… Ở châu Á có HongkongSingapore với sự thông thoáng trong quy định thành lập doanh nghiệp và các sắc thuế cũng được coi là một nơi ẩn thuế.

 

    

 • Công ty nước ngoài cổ điển
  Công ty kinh doanh quốc tế - Là công cụ cơ bản trong lĩnh vực tối ưu hoá thuế quốc tế. Những công ty như thế được miễn thuế hoàn toàn, nếu hoạt động kinh doanh ngoài lãnh thổ mà các công ty đó đăng ký thành lập.
 • Công dụng của công ty Offshore
  Là công cụ mua bán hỗ trợ xuất nhập khẩu tại nước ngoài, niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, mua bán sở hữu bất động sản tại nước ngoài...
 • Chức năng của công ty Offshore
  Chức năng Chung - Miễn thuế / Chức năng giảm thuế/ Chức năng trách nhiệm hữu hạn tại nước ngoài/ Bảo lưu lợi nhuận không kỳ hạn tại nước ngoài
 • Lợi thế của công ty ngoại biên trong nền kinh tế
  Các khu vực nhiều ưu đãi cho công ty ngoại biên đầu tiên xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 theo sáng kiến của một loạt các quốc gia nhỏ, nhưng hướng tới sự phát triển trên cơ sở nền tảng của việc kinh doanh đa quốc gia.
 • Công ty Offshore hiểu đúng về nó
  “Offshore company” nghĩa chính xác của nó là công ty ngoại biên ‘’ công ty hoạt động ngoài lãnh thổ nó được thành lập ra để sở hữu, kinh doanh , đầu tư hoặc thực hiện các mục đích như đầu tư vào một công ty ở nước nào đó, hay chỉ là một pháp nhân được bảo hộ bởi quốc gia nó đăng ký thành lập.
 • Công ty Offshore & công ty Onshore là gì
  Công ty offshore và công ty Onshore là công ty được đăng ký thành lập ở một địa chỉ ngoài biên giới quốc gia mà nó đang hoạt động, thường ở những trung tâm kinh tế offshore hay ốc đảo thuế(tax havens) trên thế giới. Có cả hàng trăm vùng lãnh thổ, quốc gia là nơi ẩn thuế, ở châu Âu như Thụy Sĩ, Jersey, Isle of Man; ở châu Mỹ như Bahamas, Bermuda, quần đảo Cayman, Panama, quần đảo Virgin, Delaware (Hoa Kỳ)… Ở châu Á, Hongkong và Singapore với sự thông thoáng trong quy định thành lập doanh nghiệp và các sắc thuế cũng được coi là một nơi ẩn thuế