GPKD có điều kiện thuộc địa phương

Cung cấp giải pháp, hồ sơ chuẩn bị để xin giấy phép kinh doanh có điều kiện theo thẩm quyền của địa phương như thủ tục đăng ký hồ sơ chuẩn bị cho người nước ngoài thuê nhà để ở ( GPKD-ANTT-PCCC), Giấy phép cầm đồ, giấy phép Caraoke, giấy phép Masager, ....

Nhanh- chuyên nghiệp- Gía tư vấn hợp lý