Thủ tục mở công ty offshore tại các nước

     

Để thành lập công ty nước ngoài tại các quốc gia lãnh thổ nhiều ưu đãi thủ tục để thành lập cực kỳ đơn giản nhanh chóng, quý khách hàng chỉ cần cung cấp một số loại giấy tờ sau:

Giấy tờ :

- Hộ chiếu còn hạn sử dụng (Photocopy)

- Một trong những hóa đơn sau và phải có tên, địa chỉ của người thành lập cty ghi trên hóa đơn và phải trong 3 tháng gần nhất: điện thoại bàn, điện thoại di động, điện, nước, sao kê tài khoản ở ngân hàng và có đóng dấu ngân hàng. Nếu hóa đơn đó không có tiếng Anh thì phải dịch và công chứng.

Chuẩn bị 03 tên công ty dự định:

Quý khách cần cung cấp 03 tên cho công ty dự định thành lập để công ty chúng tôi kiểm tra có trùng tên ,đã bi doanh nghiệp khác đăng ký hay chưa và chúng tôi sẽ chọn theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. Nếu cả 03 tên đó đã bị đăng ký, Quý khách hàng phải cung cấp lại cho chúng tôi 03 tên khác và quy trình lặp lại như trên.

Kế hoạch kinh doanh:

Quý khách cần cung cấp nội dung kinh doanh cho công ty dư định thành lập bao gồm: kinh doanh loại hàng gì , mua từ đâu, bán ở đâu,

Cấu trúc cổ đông:

Quý khách cần cung cấp chi tiết thông tin về từng cổ đông: Tên, địa chỉ, số lượng cổ phẩn nắm giữ (%)

Sau khi cung cấp đấy đủ những thông tin nêu trên, và nộp phí công ty chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục thành lập công ty cho quý khách.

Thời gian hoàn thành mở công ty nước ngoài 

Tùy thuộc vào một số quy định các quốc gia. Thông thường thời gian khoàng 3 ngày đến 7 ngày làm việc tùy từng nước đối với thành lập mới hoàn toàn

Thời gian mua công ty có sẵn

Khoảng 03-05 ngày làm việc đối với mua công ty đã thành lập sẵn.