Công ty nước ngoài cổ điển

 International Business Companies (IBC) – Công ty kinh doanh quốc tế - Là công cụ cơ bản trong lĩnh vực   tối ưu hoá thuế quốc tế. Những công ty như thế được miễn thuế hoàn toàn, nếu hoạt động kinh doanh ngoài lãnh thổ mà các công ty đó đăng ký thành lập. Trong mỗi địa phận vùng lãnh thổ lập công ty nước ngoài riêng đều có những tính chất riêng thể  hiện hoạt động kinh doanh cua IBC, Nhưng theo bản chất thì tất cả các công ty đó đều có những công cụ cơ bản sau.

 - Công ty nước ngoài ( kinh doanh hải ngoại) cổ điển không thể kiếm lợi nhuận từ nguồn nơi vùng lãnh thổ đăng ký công ty . 
 
 - Công ty nước ngoài cổ điển không được phép ký bất kỳ hợp đồng kinh doanh nào với các công ty đăng ký cùng vùng lãnh thổ mình đăng ký.Ngoại trừ thanh toán phí tư vấn luật , đăng ký, kế toán .

 - Trong tên gọi công ty bắt buộc thê hiện tính chất hữu hạn của nó.

 - Thông tin về giám đốc, cổ đông không chuyển đến các cơ quan nhà nước khi đăng ký công ty

 - Có khả năng phát hành cổ phiếu xuất trình (vô danh)

 - Công ty nước ngoài cổ điển thường được sử dụng để nắm cổ phần các công ty hoặc các loại vốn ở các vùng lãnh thổ bị đánh thuế .

Ưu việt chính của công ty nước ngoài ưu đãi là nhận các khoản lợi nhuận mà không phải chịu bất kỳ khoản thuế nào. Chủ sở hữu các công ty nước ngoài có thể mở tài khoản bất kỳ ngân hàng nào trên thế giới, đầu tư, ký hợp đồng kinh doanh, tham gia thị trường ngoại hối, chứng khoán và thực hiện các  nghiệp vụ tài chính theo quy định của vùng lãnh thổ mình đăng ký

 Các quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký được tính đến là nơi đăng ký các công ty nước ngoài  cổ điển như :BruneiBelizeBVI...