Biểu phí thành lập công ty

Công ty nước ngoài khi thành lập mới hoặc mua công ty có sẳn phải đóng các loại phí cho chính phủ quốc gia đó và một phần cho công ty cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty, đại lý công ty với chính vủ mở công ty về cơ bản có các loại Phí sau: 

Phí thành lập : Là khoản phí phải đóng cho chính phủ bao gồm năm đầu tiên hoạt động, biểu phí theo từng quy định của các chính phủ quốc giá đó áp dụng 

Phí duy trì hàng năm : Hàng năm Công ty nước ngoài thành lập tại các khu vực, quốc gia bắt buộc phải đóng một khoản phí duy trì để được hoạt động hợp pháp cho chính phủ quốc gia thành lập theo quy định, phí duy trì chỉ tính từ năm thứ 2 kể từ lúc thành lập, mức phí duy trì và thời điểm đóng phí được áp dụng tùy theo quy định của chính phủ cho từng khu vực thành lập công ty nước ngoài

Phí cho công ty cung cấp dịch vụ và đại lý với chính phủ thành lập công ty: Là khoản phí khách hàng phải trả cho bên cung cấp dịch vụ thành lập công ty nước ngoài thuê địa chỉ pháp lý công ty, phí trung gian đại lý với chính phủ cho lập công ty, phí dịch vụ, phí quản lý hành chính theo quy định của luật

Phí giám đốc, thư ký địa phương : Theo quy định của một số loại hình công ty nước ngoài khi thành lập bắt buộc phải có giám đốc, thư ký là người địa phương, dịch vụ cung cấp tư vấn thành lập công ty thay mặt khách hàng làm trung gian thuê giám đốc, thư ký là người địa phương để đảm bảo theo đúng luật quy định và khách hàng bắt buộc phải chịu khoản phí này nếu công ty nước ngoài đó có quy định

Phí kiểm toán, báo cáo hàng năm: Một số công ty như Singapore, Hong Kong... bắt buộc hàng năm phải báo cáo thuế, kiểm toán để công ty hoạt động đúng theo quy định, dịch vụ tư vấn chúng tôi thay mặt khách hàng làm các thủ tục báo cáo, thuê kiểm toán đúng luật và khách hàng phải trả một khoản phí cho dịch vụ cho chúng tôi

Phí xác thực : Là khoản phí theo yêu cầu của khách hàng cần xác thực, thay đổi cổ đông, thay đổi giám đốc, bổ nhiệm giám đốc mới, công chứng chính phủ , xác thực đóng phí duy trì công ty, xác thực công ty hoạt động tốt.....

Biểu phí tham khảo thành lập công ty và gia hạn hàng năm                       Biểu phí thiết lập bank accuont

                       Jurisdictions                                                     Set-up  fees ($)                                            Annual  fees ($)              
Brunei 2220  1810 
Bahamas 1820  1600 
Belize  (Best Companies)                       1650  (best price) 1590 
BVI 1750  1620 
Cyprus 2740  2170 
Delaware 1820  1610 
Gibraltar 2850  2170 
Hong Kong 2310  1760 
Lebanon 1450  1400 
Estonia 2410  2210 
Mauritius 1820  1480 
Panama 1530  1400 
Latvia 2310  2280 
Seychelles 1510  1490 
Singapore 3790  3550 
Switzerland 5700  3990 
United-Kingdom 2060  1660 

  ( Biểu phí trên chỉ mang tính chất tham khảo )

 LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT